Postępowanie sądowe związane ze zgonem młodej kobiety pracującej jako lekarz, które miało miejsce niedaleko Legionowa, zostało na czas nieokreślony zawieszone. Biegli z Krakowa mają na celu dokładne zrekonstruowanie okoliczności tego tragicznego incydentu.

Cała sprawa jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Legionowie. Z naszych informacji wynika, że sędzia prowadzący sprawę zdecydował o zaangażowaniu dodatkowych biegłych w celu sporządzenia kolejnej opinii. Zadaniem wyznaczonym specjalistom z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, położonego w Krakowie, jest przygotowanie tej kluczowej ekspertyzy.

Konieczność odroczenia rozprawy na okres nieograniczony wynika z faktu, że wszyscy świadkowie zaproponowani przez prokuraturę zostali już przesłuchani. W gronie przesłuchanych znaleźli się bliscy zmarłej, którzy opisali jej relacje z osobą oskarżoną w sprawie.

Jak się okazuje, w tej kwestii nie ma bezpośrednich świadków wydarzeń, co czyni ekspertyzy biegłych niezwykle istotnymi dla zrekonstruowania pełnego przebiegu zdarzeń, które miały miejsce w Kątach Węgierskich.