Od pierwszego dnia lipca 2024 roku, czyli od poniedziałku, nowe korzyści czekają na mieszkańców Kobyłki, którzy złożyli zeznanie podatkowe za ostatni rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Będą oni uprawnieni do uzyskania wyższych dopłat do imiennych biletów długoterminowych.

Bilet Metropolitalny to oferta skierowana do mieszkańców aglomeracji stołecznej, która pozwala na zakup biletu długookresowego w pierwszej i drugiej lub tylko drugiej strefie biletowej z przysługującą zniżką. Bilety te są kodowane wyłącznie na karcie miejskiej.

Z Biletu Metropolitalnego mogą korzystać mieszkańcy tych gmin, które podjęły decyzję o podpisaniu porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie dotyczącego tego rodzaju biletu. Wśród nich znajduje się również Kobyłka.