Zamiarem Mariusza Frankowskiego, pełniącego obowiązki wojewody mazowieckiego, jest przekazanie placu Piłsudskiego z powrotem pod zarząd stolicy Polski – Warszawy. W roku 2017 ten znaczący dla mieszkańców Warszawy obszar miejski został oddany do dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Frankowski wypowiedział się na ten temat, zauważając, że nie widzi żadnych przesłanek, które usprawiedliwiałyby utrzymanie obecnej sytuacji.

Decyzja o przekazaniu placu Piłsudskiego pod jurysdykcję Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapadła cztery lata temu, a jej inicjatorem był wówczas minister infrastruktury. Od tamtego momentu warszawski ratusz nieustannie podejmuje próby odzyskania placu. Wojewoda mazowiecki Frankowski zapewnia, że będzie pracować nad zmianą obecnej sytuacji, gdyż nie widzi żadnych argumentów za jej utrzymaniem.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie zgadza się z decyzją podjętą w 2017 roku i twierdzi, że przekazanie placu Piłsudskiego pod jurysdykcję władz centralnych stanowiło naruszenie prawa. Wyraził swoje stanowisko w tej sprawie, mówiąc: „Miasto stołeczne Warszawa i ja jesteśmy zdania, że plac Piłsudskiego powinien niezwłocznie zostać zwrócony miastu. Wierzymy, że zabrano nam go bezprawnie. Mamy nadzieję, że plac Piłsudskiego jak najszybciej wróci pod zarząd miasta”.