Po blisko czterech latach zmagań, miejska rada Kobyłki postanowiła wycofać Kartę Praw Rodzin – dokument, który od początku budził kontrowersje i był przez wielu uważany za homofobiczny i dyskryminujący. Autorstwo opracowania przypisywane jest Ordo Iuris. Od dłuższego czasu przeciwko temu dokumentowi protestowała burmistrz miasta położonego pod Warszawą.

„Po upływie prawie czterech lat, w końcu możemy ogłosić, że Karta Praw Rodzin nie obowiązuje już w Kobyłce. To prawo już od dawna było martwe, ale jego konsekwencje były bardzo poważne, zwłaszcza potencjalne ryzyko utraty dofinansowania z funduszy unijnych. Radni zdawali sobie sprawę, że muszą zrezygnować z tego dokumentu, szczególnie w obliczu rosnącej presji społecznej. Mieszkańcy byli aktywni – zbierali podpisy na petycję wzywającą do anulowania uchwały i regularnie uczestniczyli w sesjach rady”, mówi z zadowoleniem Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki, ciesząca się z faktu wycofania kontrowersyjnej Karty Praw Rodzin, której autorem jest Ordo Iuris.