W miniony czwartek, na specjalistycznym torze doświadczalnym należącym do Instytutu Kolejnictwa, można było zaobserwować nie tylko badania nad pojazdami, które wciąż oczekują na homologację, ale również sprawdzanie jednego z pociągów dobrze rozpoznawalnego przez mazowieckich podróżników.

Rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich, Donata Nowakowska, podała informację do wiadomości Kolejowego Portalu, mówiącą o tym, że elektryczny zespół trakcyjny oznaczony jako ER160-10 został udostępniony firmie Stadler Polska na czas przeprowadzenia dodatkowych badań w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Warto przypomnieć, iż wszystkie 61 pięcioczłonowych pociągów złożonych z rekordowej liczby zamówień, zgodnie z umową ramową podpisaną w 2018 roku z firmą Stadler Polska, zostały już dostarczone Kolejom Mazowieckim.

Na koniec dodajmy, że mazowiecki przewoźnik nie zamierza zwalniać tempa. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego rozważa możliwość dokonania kolejnych zakupów. Obecnie trwają przetargi na dostawę 16 sztuk dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), 15 sztuk pięcioczłonowych lub porównywalnych EZT-ów z opcją na dostawę do 10 identycznych jednostek, a także na dostawę w ramach umowy ramowej 50 sztuk pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) podzielonych na cztery transze.