Zarząd województwa mazowieckiego zainicjował projekt modernizacji fragmentu drogi numer 634. Odcinek, który będzie poddany renowacji, rozciąga się między miejscowościami Kobyłka a Wołomin i liczy nieco ponad 5 km długości. To jednak nie koniec prac na tej trasie, ponieważ w planach jest już remont kolejnego jej fragmentu.

Umowę na realizację powyższego zadania podpisał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm należących do grupy Roverpol. Zawarta umowa przewiduje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 634, począwszy od ulicy Orląt Lwowskich w Kobyłce aż po skrzyżowanie z aleją Niepodległości w Wołominie.