W 2023 roku gminy w województwie mazowieckim będą miały do swojej dyspozycji miliony złotych przeznaczone na tak zwaną opiekę wytchnieniową. Wojewoda mazowiecki podpisał blisko 300 umów z samorządami, co oznacza, że do poszczególnych gmin trafi w sumie 67,1 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie

Opieka wytchnieniowa to specjalny rodzaj wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Oznacza dzienną lub całodobową pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. W ramach opieki wytchnieniowej dostępna jest także pomoc asystenta osobistego. Rodzaj wsparcia jest dobierany pod indywidualne potrzeby i przynosi korzyści zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom. Wojewoda mazowiecki przeznaczył 19 mln zł na opiekę wytchnieniową, z której skorzysta 119 gmin i 8 powiatów. Do tego około 48 mln zł na asystentów osobistych dla osób niepełnosprawnych. Z tej puli pieniędzy skorzysta 137 gmin i 19 powiatów.