Kobyłka jest miastem z ciekawą historią, ale warto wspomnieć, że nie jest to najstarsza polska miejscowość. Początki przyszłego miasta datuje się na wiek XIV i wtedy okolica znana była jako Targowa Wola. Z czasem wieś zmieniła nazwę, by stała się bardziej adekwatna do charakteru miejscowości. A że w ówczesnej Kobyłce kwitł handel końmi, wybór nazwy okazał się dość prosty.

Wpływ biznesu konnego na nazwę miejscowości

Targowa Wola zmieniła swoją oficjalną nazwę prawdopodobnie w XVIII wieku. W tym czasie miejscowość słynęła już z handlu końmi. Obecność biznesu konnego sprawiła, że ludzie potocznie nazywali okolicę Kobyłką, Kobiałką, czy też Kobełką. Ostatecznie to właśnie Kobyłka stała się oficjalną nazwą miasta, a znaczenie tego słowa jest proste i można je rozumieć jako zdrobnienie od słowa kobyła. Co ciekawe, w herbie miasta znajduje się czerwony koń.

Już w XVIII wieku Kobyłka była wsią położoną na terenie województwa mazowieckiego. Właścicielem szlacheckiej wsi był Stanisław Miński. Prawa miejskie Kobyłce przyznano dopiero w 1954 roku. Dziś miejscowość liczy ponad 24 tysiące mieszkańców.

Z czego słynie Kobyłka?

Kobyłka przed wiekami była znana jako miejscowość rolnicza. Do dzisiaj obszar miasta w 47% jest zajęty przez użytki rolne. Dawniej istniały w Kobyłce fantastyczne persjarnie, czyli wytwórnie pasów kontuszowych. Szlachcice nosili dumnie ozdobne pasy jedwabne przy kontuszach. W miejscowości działała także drukarnia. Rozwój Kobyłki zatrzymały Wojny Światowe. Bliskie sąsiedztwo Warszawy podczas wojny niekoniecznie służyło Kobyłce. Teraz na szczęście jest inaczej. Bliskie sąsiedztwo stolicy to plus!

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie: https://pomazowszu.pl/.