W sierpniu przez trzy weekendy z rzędu do Kobyłki przybywali przedstawiciele samorządów na Ukrainie oraz pracownicy sektora pomocy społecznej w ich hromadach. Hromady są to jednostki podziału administracyjnego, który powstawał na Ukrainie w 2020 roku. Jest ona odpowiednikiem polskiej gminy.

Wizyty miały miejsce w nawiązaniu do współpracy, która została zawiązana z Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Jest to fundacja nieleżąca do Skarbu Państwa. Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) prowadzi działania, w ramach której współpracuje w sposób rozwojowy na rzecz innych państw. Wspiera przemiany o charakterze demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zasady uczciwego i dobrego rządzenia. Ponadto dzielenie się doświadczeniami transformacji gospodarczej i ustrojowej, wolne media oraz popiera organizacje broniące praw człowieka.

Od 2012 roku obszarami najbardziej priorytetowymi dla działań Fundacji są kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W przeszłości FSM również finansowała projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w Tadżykistanie, Kirgistanie, Tunezji i Mjanmie. W Mołdawii ma swoją siedzibę przedstawicielstwo Fundacji, które prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych.

Do Kobyłki przybyło sześćdziesiąt uczestników spotkania. Gościom zaprezentowane zostały działania Miasta Kobyłka w kwestii pomocy społecznej. Trzy grupy osób zainteresowanych z Ukrainy z obwodu czerkaskiego, żytomierskiego i miasta Winnica przybyło do w kobyłeckiego Ośrodek Pomocy Społecznej. Następnie odbyły się spotkania z Stowarzyszeniem Qźnia, Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Specjaliści zza wschodniej granicy zapoznali się z działalnością OPS i poznali programy, które są świadczone na rzecz mieszkańców. Należą do nich: organizowanie społeczności lokalnej jak również grup samopomocowych, wachlarz usług opiekuńczych oraz usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Organizatorzy przedstawili również ofertę dla dzieci, młodzieży i seniorów oferowaną przez Stowarzyszenie Qźnia. Pokazali także ofertę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kobyłce dla seniorów oraz Biblioteki.

Projekt, pod patronatem którego odbywały się wizyty, nosił nazwę: „Wsparcie procesu decentralizacji: rozwój kompetencji połączonych terytorialnych hromad w zakresie świadczenia usług społecznych“.