Kobyłka jest gminą, której władze starają się nawiązać jak najlepsze relacje z wieloma grupami, w tym również z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych. To właśnie z osobami związanymi z NGO odbyła się na początku lipca wizyta studyjna w wyjątkowych Siedlcach. Wyjazd mógł się odbyć ze względu na współpracę ze Stowarzyszeniem Boris, działającej w projekcie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Organizatorzy stworzyli wiele szkoleń, warsztatów, motywujących spotkań oraz inspirujących prezentacji, które pokazywały zakres i typ pracy przedstawicieli danej jednostki pozarządowej. Pojawiło się wiele osób działających na rzecz zacieśniania współpracy pomiędzy gminą i lokalnymi przedsiębiorstwami. Wielu z nich opowiedziało historię swojego biznesu. Spółdzielnia socjalna Siedleckie Zioła opowiedziała podczas poczęstunku o daniach, którymi raczy gości. Pochodziły one z podlaskiej restauracji „Zaścianek Polski” oraz o pieczywie i słodkościach z 80-letniej piekarni ratuszowej Państwa Radzikowskich. Odwiedzono również zabytkowy Dwór Mościbrody.

Podzielono się dobrymi praktykami. Jednym z nich było stworzenie Domu Pracy Twórczej „Sokialówka” w Wodyniach. Założyło go stowarzyszanie Sokial jako doskonały przykład współdziałania wielotorowego. Przedstawiciele organizacji z Kobyłki szli szlakiem kulinarnym Mazowiecka Micha Szlachecka, obrazującym jak można mądrze promować region.

Katarzyna Rostek, wiceburmistrz gminy Kobyłka oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie. Członkom stowarzyszenia Boris za inspirujące szkolenia, niezwykłe spotkanie z wójtem gminy Wodynie Wojciechem Klepackim jak również osobom powiązanym ze stowarzyszeniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Dodała, że było to budujące doświadczenie, w  którym mogli na własne oczy zobaczyć niezwykłe miejsca, ludzi i historie.

Kobyłka coraz częściej spotyka się z przedstawicielami NGO, podczas których to spotkań poruszane są tematy związane działaniami na rzecz miasta. Przyświeca im wspólny cel, którym jest dobro otoczenia i społeczności oraz stałe poprawianie jakości życia mieszkańców.