Policjanci z wołomińskiej policji wytropili magazyn, w którym nanoszone był nielegalne, zastrzeżone znaki towarowe. Funkcjonariusze należeli do wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją.

Ze śledztwa policji pojawiły się informację o nieuczciwym procederze, w którym do obiegu wprowadzane są produkowane w Polsce podróbki odzieży i tekstyliów ze znakami towarowymi światowych marek. Miały być one również w pomieszczeniach gospodarczych i mieszkalnych. Znalezione towary to: odzież, tekstylia, torebki, paski, portfele i skarpetki. Na miejscu ujawniono również sprzęt umożliwiający podrabianie znaków towarowych znanych firm. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru  została określona na kwotę ponad 100 tys. złotych.

Określenie co oznacza znak towarowy znajdziemy w art. 120 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Przepis ten wskazuje, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Ponadto możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Policjanci ujawniając takie przestępstwo mieli do czynienia z  naruszeniem art. 305 wyżej wymienionej ustawy, które zostały ujawnione w trakcie przeszukania. Określenie znamion czynu było wprowadzenie do obrotu. Poza tym oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej. Ponadto zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, do którego oczywiście nie mieli prawa.

Konsekwencją dopuszczenia się takiego przestępstwa to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Jeśli kwalifikacja sąd uzna za czyn mniejszej wagi, sprawcy grozi grzywna. Jeśli dodatkowo sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa źródło dochodu, to podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Choć kary są dość dolegliwe nie odstraszają jednak sprawców od powrotu do popełnianego wcześniej przestępstwa.