Poniedziałek, 4 marca, przyniósł znaczące zmiany dla kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej 634 na terenie Wołomina. Odcinek tej arterii komunikacyjnej, ciągnący się od ulicy Reja do alei Niepodległości, został całkowicie zamknięty dla ruchu. Użytkownikom drogi proponuje się objazd poprzez aleję Niepodległości oraz ulicę Graniczną lub korzystanie z otwartego fragmentu drogi wojewódzkiej prowadzącej do Legionów. Dodatkowo, nie jest możliwy przejazd odcinkiem od ulicy Ręczajskiej w Kobyłce do ulicy Legionów. Wyżej wymienione zmiany stanowią pierwszy etap dużego przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa drogi wojewódzkiej 634.

Obecny dzień przynosi kolejne trudności dla mieszkańców Wołomina i okolicznych miejscowości, spowodowane przez remont drogi wojewódzkiej 634. Rozpoczyna się trzeci etap tej inwestycji infrastrukturalnej. Działania dotyczą odcinka od ulicy Reja do alei Niepodległości, a ich realizacja ma potrwać do końca listopada. Obowiązuje ten sam objazd, co wcześniej – możliwy jest przejazd przez aleję Niepodległości i ulicę Graniczną lub otwartym odcinkiem drogi wojewódzkiej do Legionów. W planach są kolejne utrudnienia – jeszcze trzy zamknięcia odcinków tej drogi, które mają zostać wprowadzone od grudnia. Kolejną nieprzewidzianą zmianą było zamknięcie wołomińskiego fragmentu DW 634 na odcinku od Ręczajskiej w Kobyłce do Legionów (bez skrzyżowania), które miało miejsce 26 lutego.