W dniu 11 sierpnia, w piątek, na terenie całego kraju odbywać się będą działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”, prowadzone przez policjantów ruchu drogowego. Informacje te przekazał nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W tych działaniach udział wezmą także policyjne grupy SPEED.

Nadkomisarz Opas podczas rozmowy z PAP zaznaczył, iż koordynacją działań „Prędkość” zajmuje się Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Dodał również, że akcja ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że kontrole prędkości mogą mieć miejsce też za granicą.

Podczas akcji „Prędkość”, policjanci będą przeprowadzać pomiary prędkości na drogach zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególne uwzględnienie znajdą miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych przez nadmierną prędkość. Jak wynika z policyjnych danych, to właśnie nadmierna prędkość jest głównym powodem poważnych wypadków drogowych skutkujących śmiercią wielu osób.

W ramach piątkowej akcji „Prędkość”, swoje siły dołożą również policyjne grupy SPEED. Nadkomisarz Opas podkreślił, że misją tych grup jest walka z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach oraz eliminacja kierowców rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego.