Rok 2023 przyniesie zmiany w  4 miejscowościach województwa mazowieckiego. Wkrótce otrzymają one status miast. W nowym roku w Polsce pojawi się w sumie 15 nowych miast, z czego najwięcej na Mazowszu.

Kiedy wieś otrzymuje prawa miejskie?

W województwie mazowieckim cztery miejscowości zyskają prawa miejskie: Jadów, Jastrząb, Bodzanów i Latowicz. Rok 2023 otworzy przed nowymi miastami nieznane dotąd możliwości, między innymi szanse na nowe dofinansowania. Nie bez znaczenia są również kwestie wizerunkowe. Status miasta uważa się za bardziej prestiżowy.

W jaki sposób Rada Ministrów wybiera miejscowości? Aby wieś mogła stać się miastem, musi spełniać kilka warunków. Najważniejsza jest odpowiednia liczba mieszkańców, wynosząca ponad 2 tysiące. Istotna jest również infrastruktura — miejscowość musi mieć wyodrębnione centrum z charakterystyczną zabudową. Do tego co najmniej 60% mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej. Jeśli wieś posiadała status miasta w przeszłości, ma większe szanse na pozytywną decyzję Rady Ministrów. Wniosek o nadanie wsi statusu miasta składają władze gminy.