Sąd Najwyższy podjął decyzję o odrzuceniu kasacji dotyczącej sprawy Pawła K., skazanego za morderstwo trzyletniego chłopca z Włocławka, Nikodema. Zasądzone wcześniej 25 lat pozbawienia wolności dla Pawła K. pozostają niezmienione, co oznacza, że kara jest już ostateczna. Kasację wniósł były prokurator generalny Zbigniew Ziobro, którego celem było uzyskanie dla Pawła K. kary dożywotniego więzienia.

Podczas wyjaśniania decyzji Sądu Najwyższego, sędzia Dariusz Świecki zaznaczył, iż sąd apelacyjny ustalił ewentualny zamiar zabójstwa, co miało wpływ na przewidywane postępowanie sprawcy oraz na wymiar kary. Wyrok apelacyjny został uznany za adekwatny do zbrodni.

Sędzia Świecki podkreślił także, że prokurator generalny nie wnioskował o kasację w standardowym trybie, argumentując błędną ocenę zamiaru Pawła K., ale skoncentrował się na „niewspółmierności kary”. Kontekst przyjętego zamiaru zabójstwa przez Pawła K. był kluczowym aspektem, który brał pod uwagę Sąd Najwyższy podczas oceny wymiaru kary.