W najbliższym czasie rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 634, obejmująca pięciokilometrowy odcinek przebiegający przez Wołomin i Kobyłkę. Planowany zakończenie prac ustalono na rok 2026. W związku z tym, kierowcy muszą przygotować się na znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, takie jak objazdy czy ruch wahadłowy, które utrzymają się przez kilka najbliższych lat. Prace modernizacyjne będą wymagały nie tylko cierpliwości ze strony kierowców, ale również znacznego dofinansowania ze strony podatników – koszt przewidziany na tę inwestycję to ponad 200 mln złotych.

Podczas jazdy drogą 634 do miejsca pracy można napotkać na odcinki o różnym standardzie – od nowoczesnych, pokrytych nowym asfaltem, z odpowiednim oświetleniem i pasem do skrętu w lewo, po miejsca, gdzie kierowcy często muszą czekać w długich korkach. Niestety, te problemy mogą jeszcze się nasilić oraz przedłużyć w czasie z powodu planowanej rozbudowy.

Pomimo dobrego stanu nawierzchni i dostępności trzeciego pasa do skrętu w lewo na niektórych odcinkach, modernizacja tej drogi jest częścią większego projektu rozbudowy planowanego od wielu lat. Podczas remontu planowane jest wprowadzenie kilku udogodnień dla kierowców – jednym z nich będzie dodatkowy, trzeci pas ruchu pomiędzy dwoma jezdniami. Pozwoli on na chwilowe zatrzymanie pojazdów chcących skręcić, bez blokowania całego ruchu na jezdniach, co do tej pory było główną przyczyną tworzenia się korków. Dodatkowo, dla poprawy komfortu mieszkańców okolicznych terenów zostaną wstawione ekrany dźwiękochłonne.