W dniu 14 grudnia świat pożegnał księdza Wiesława Niewęgłowskiego, znanego jako duszpasterz osób twórczych oraz inicjatora budowy kościoła na pl. Teatralnym w Warszawie pod wezwaniem św. Brata Alberta i św. Andrzeja. Wiadomość o śmierci 82-letniego duchownego została przekazana przez rzecznika prasowego archidiecezji warszawskiej, ks. Przemysława Śliwińskiego, na platformach społecznościowych.

Ks. Niewęgłowski przyszedł na świat 11 lipca 1941 roku w niewielkiej miejscowości Zbuczyn w powiecie siedleckim. Swoją edukację rozpoczął studiując polonistykę, teatrologię oraz teorię filmu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1961-1966. Po ukończeniu studiów, w 1970 roku, zakończył również Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela od prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Jako wikariusz, ksiądz Niewęgłowski służył w różnych parafiach, zarówno na terenie Warszawy, jak i poza jej granicami, w miejscach takich jak Raszyn czy Warka. Jego duszpasterską służbę można zauważyć również na Nowym Mieście, pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, gdzie również pracował jako wikariusz. Ksiądz Niewęgłowski od 1974 do 1982 roku był duszpasterzem akademickim w kościele św. Anny w Warszawie. Wielki wkład miał także jako inicjator i organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej od 1975 roku. W 1978 roku zorganizował Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, stając się jego krajowym duszpasterzem.