W Kobyłce na Mazowszu, dzięki nowemu tunelowi, podróżowanie samochodem pod linią kolejową Warszawa – Białystok stało się znacznie prostsze. Poprawa komunikacji między dwoma częściami miasta jest jednym z licznych korzyści wynikających z tej inwestycji. Ponadto, zwiększenie bezpieczeństwa dla pociągów poruszających się tą trasą to kolejny pozytywny efekt realizacji tego projektu. Prace, które kosztowały 46 mln zł, były współfinansowane z funduszy unijnego programu CEF „Łącząc Europę”.

Nowy tunel pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok umożliwia mieszkańcom Kobyłki wygodne korzystanie z jednopasmowej jezdni prowadzącej w obie strony, ścieżki rowerowej oraz chodnika. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia, utworzono nowy odcinek ulicy Orszagha o długości 800 m, prowadzący pod torami. Rezultatem jest nie tylko szybsze i łatwiejsze połączenie między różnymi częściami miasta, ale także poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki nowemu tunelowi, kierowcy nie muszą już czekać na otwarcie rogatki na dotychczasowym przejeździe na al. Jana Pawła II.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił pozytywny wpływ inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A na jakość życia mieszkańców Kobyłki. Zaznaczył, że nowy tunel i modernizacja okolicznych ulic znacząco usprawniły ruch w mieście. Bezpieczeństwo podróżowania koleją również wzrosło. Sekretarz stanu zaznaczył, że dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków z instrumentu CEF „Łącząc Europę”, na odcinku mazowieckim linii Rail Baltica powstało już dwanaście bezkolizyjnych skrzyżowań, które ułatwiają i bezpieczniejsze podróże.