Waloryzacja emerytur zachęciła osoby w wieku emerytalnym do porzucenia pracy zawodowej. Do marca tego roku aż 87 tys. Polaków złożyło wniosek o emeryturę. To o 25 tys. osób więcej niż w roku 2022. Eksperci utrzymują, że emerytów będzie przybywać z każdym rokiem, a sposoby zachęcania do pracy także w wieku emerytalnym nie działają.

Dlaczego Polacy nie chcą pracować?

Wysoka waloryzacja emerytur, do której doszło w tym roku, zachęciła większe grono Polaków do przejścia na emeryturę. To oznacza większe wydatki dla państwa. ZUS przeznacza rocznie ponad 200 mld zł na emerytury, co w zeszłym roku wystarczało na pokrycie około 84% świadczeń emerytalnych. Resztę pieniędzy dopłaciło państwo. W kolejnych latach kwota dokładana przez państwo będzie stale wzrastać. A to niejedyny problem, ponieważ świadczenia wypłacane emerytom w przyszłości będą zaledwie małą częścią ich pensji. Z tego względu w interesie ogółu jest skuteczne zachęcenie Polaków do późniejszego przechodzenia na emeryturę. Dotychczasowe pomysły nie działają, a Polacy nie chcą pracować, mimo że dłuższy staż pracy oznacza wyższą emeryturę.