Prezydent Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe ceny za energię elektryczną. Czy pojawią się zmiany w portfelach mieszkańców naszego regionu? Przynajmniej do połowy bieżącego roku stawki pozostaną niezmienione, jednak po tym czasie niektórzy mogą zostać zaskoczeni, ponieważ rachunki za prąd mogą wzrosnąć nawet o 90 procent.

Warto przypomnieć, że całkowity koszt energii elektrycznej na naszych rachunkach obejmuje zarówno jej cenę zakupu, jak i koszty dystrybucji, czyli przeniesienia energii do odbiorcy.

Prezes URE jest odpowiedzialny za zatwierdzanie taryf zarówno dla sprzedaży – które mają zastosowanie w przypadku domowych gospodarstw korzystających z usług tzw. sprzedawców z urzędu, jak i dla dystrybucji – przeznaczone dla wszystkich grup odbiorców.

Niedawno lider Urzędu Regulacji Energetyki przyjął nowe taryfy za dystrybucję i dostarczanie prądu. Te nowe stawki zostały wcześniej przedstawione przez czołowych dostawców na polskim rynku energetycznym, jak m.in. Enea i Energa, działające na terenie Kujaw i Pomorza.

Nowe granice dla cen energii zamrożonych – oto co nas czeka! Dzięki dofinansowaniu od rządu, Polacy nie odczuli wzrostu cen energii w 2023 roku.

Pod koniec stycznia bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa, która przedłuża okres zamrożenia cen energii. Zgodnie z jej postanowieniami, do końca czerwca 2024 roku maksymalna stawka za prąd dla gospodarstw domowych, z ograniczeniem do ustalonych limitów rocznego zużycia, wynosi 412 złotych za megawatogodzinę.