Zaplanowana na najbliższą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawa projekt uchwały, wnosi o modyfikację zasad korzystania z parkingów typu Park and Ride. Będą one dotyczyć m.in. czynności ładowania aut elektrycznych, które nie będą już bezpłatne. Dodatkowo, karty Eko przestaną być ważne po upływie bieżącego roku.

Przygotowany dokument proponuje wprowadzenie opłat za prąd wykorzystywany do ładowania pojazdów elektrycznych przez korzystających z parkingów. Podstawowe przesłanki takiego rozwiązania to wyraźny wzrost kosztów energii elektrycznej oraz dynamiczny rozwój rynku samochodów elektrycznych, który idzie w parze z rozbudową stacji ładowania umiejscowionych na parkingach Parkuj i Jedź.

Koszt za zużycie prądu będzie proporcjonalny do ilości pobranej energii, a precyzja obliczeń ma wynosić 0,1 kWh. Zgodnie z danymi statystycznymi na rok 2022, użytkownicy parkingów P+R zużyli blisko 440 tys. kWh energii na potrzeby ładowania swoich samochodów elektrycznych. Na podstawie analizy kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby stacji ładowania na parkingach Parkuj i Jedź w 2023 r., zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za każde zużyte 1 kWh. Takie wyjaśnienie znalazło się w uzasadnieniu projektu uchwały.