Małomiasteczkowy urok Kobyłki, usytuowanej nieopodal Warszawy, został niedawno podkreślony poprzez otwarcie nowego wiaduktu drogowego. Struktura ta przerzucona jest nad torami szlaku kolejowego Rail Baltica, który kursuje z Warszawy do Białegostoku. Całość projektu pochłonęła środki rzędu 31 milionów złotych, z czego część funduszy pochodziła z unijnego instrumentu finansowania CEF Łącząc Europę.

Strategicznie umiejscowiony w pobliżu przystanku Kobyłka-Ossów, nowy wiadukt eliminuje wcześniejszą konieczność bezpośredniego przejazdu samochodowego przez tory. Dodatkowo, wzdłuż żelbetowej konstrukcji powstały ścieżki użytkowe dla pieszych i rowerzystów.

Dwupoziomowa struktura o długości 60 metrów dysponuje jezdnią o szerokości 7 metrów, pozwalającą na przepustowość po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Strefa dla pieszych składa się z chodnika, natomiast dla rowerzystów przeznaczona została ścieżka rowerowa. Efektywność ruchu miejskiego dodatkowo podniosły prace remontowe przy ulicach Jasińskiego i Poniatowskiego oraz budowa dwóch rond. Wcześniejszy punkt przecięcia kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Napoleona został zastąpiony przez nowy wiadukt. Budżet całej inwestycji wyniósł 31 milionów złotych.

Owa infrastrukturalna poprawka jest jednym z dwunastu obiektów (w tym wiaduktów, tuneli i przejść podziemnych) realizowanych na trasie Rail Baltica w województwie mazowieckim przez PKP PLK, za łączne finansowanie przekraczające 347 milionów złotych.

Dalsze prace na linii Rail Baltica kontynuowane są w okolicach stacji Kobyłka, gdzie powstaje tunel pod torami kolejowymi. Jego inauguracja jest przewidywana na najbliższą jesień.