Kluczowe projekty infrastrukturalne, którymi są rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi oraz przebudowa dróg, otrzymają wsparcie od samorządu Mazowsza. Do realizacji tych inwestycji w gminie Warka przekazane zostanie łącznie 4 mln zł. Formalne potwierdzenie tej decyzji nastąpiło podczas podpisywania umów, które miało miejsce w czwartek.

Środki finansowe na te cele pochodzą z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Jak zauważył Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, to jedynie część z 20 autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd Mazowsza. Wyraził on przekonanie, że nowe inwestycje przyniosą znaczące korzyści dla mieszkańców gminy Warka, a także całego powiatu grójeckiego, poprawiając komfort ich życia.

W planach na bieżący rok jest opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a także modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze gminy i miasta Warka. Łączny koszt tych działań szacowany jest na 2,9 mln zł.

Z kolei 1,1 mln zł zostanie zainwestowane w ulepszenie systemu kanalizacyjnego w gminie Warka. Planowane jest poszerzenie funkcji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Proces ten rozpocznie się jeszcze w tym roku od opracowania odpowiedniej dokumentacji projektowej. Następnie przystąpi się do rozbiórki i remontu budynku socjalnego, a potem wybuduje się reaktor biologiczny oraz wykonana zostanie cała niezbędna instalacja i przyłączenia. Część terenu zostanie również zagospodarowana. Kolejne fazy tego przedsięwzięcia zaplanowane są na rok 2024 i obejmują budowę pompowni ścieków, zbiornika osadu, studni pomiarowej oraz instalacji sieci technologicznych i sanitarnych.